PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS TRÁNG LIỆT
HỆ THỐNG QUẢN LÍ GIÁO ÁN

 
 
STTTrích yếu nội dungNgười đưa lênTải về
1 TKB tuần cuối HKI năm học 2018 - 2019 ( Thực hiện trong 1 tuần ) Vũ Ngọc Linh [HyperLink19]
2 TKB học thêm lần 3 thực hiện từ thứ 6 ngày 19/10/2018 Vũ Ngọc Linh [HyperLink19]
3 TKB học kì I lần 4 thực hiện từ 8/10/2018 - Đổi cho Đ/C Bắc Vũ Ngọc Linh [HyperLink19]
4 TKB học kì I lần 3 thực hiện từ 10/9/2018 Vũ Ngọc Linh [HyperLink19]
5 TKB tuần cuối HKII năm 2017-2018 Vũ Ngọc Linh [HyperLink19]
6 TKB ôn thi vào lớp 10 THPT năm 2018 (Dự kiến) Vũ Ngọc Linh [HyperLink19]
7 Thống kê các kì thi của lớp 9 năm 2017-2018 Vũ Ngọc Linh [HyperLink19]
8 Số tiết lao động tháng 4 gửi Linh Hiệu Phó Phạm Thị Thu Hằng [HyperLink19]
9 Phiếu chấm GVG cấp trường năm học 2017-2018 Vũ Ngọc Linh [HyperLink19]
10 DS HSY môn văn 8 - Học kì 2 - đã lọc 20 em Vũ Ngọc Linh [HyperLink19]
11 Lao động tháng 3 gửi Linh Phạm Thị Thu Hằng [HyperLink19]
12 Dạy thay tháng 2 năm 2018 tổ KHTN Vũ Văn Quảng [HyperLink19]
13 Lao động tháng 2 gửi Linh Hiệu Phó Phạm Thị Thu Hằng [HyperLink19]
14 Mẫu tin nhắn điểm thi thử vào THPT lần 1 lớp 9 (năm học 2017-2018) Vũ Ngọc Linh [HyperLink19]
15 Thảo nghị quyết chuyên môn tháng 1 năm 2018 (họp ngày 6/1) Vũ Ngọc Linh [HyperLink19]
16 Lao động tháng 1 gửi Linh Hiệu Phó Phạm Thị Thu Hằng [HyperLink19]
17 Tên đăng nhập và mật khẩu của HS trên trang truonghocketnoi dùng để thi "Giao thông học đường" Vũ Ngọc Linh [HyperLink19]
18 PCCM HKII lần 2 (Tháng 2) năm 2017-2018 Vũ Ngọc Linh [HyperLink19]
19 Thảo NQ chuyên môn tháng 9 (gửi lại chị Hằng) Vũ Ngọc Linh [HyperLink19]
20 Dạy thay tháng 12 tổ KHXH Vũ Thị Quy [HyperLink19]
12345678910