PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS TRÁNG LIỆT
QUẢN LÍ ĐỀ THI, CHUYÊN ĐỀ

 
 
STTTrích yếu nội dungNgười đưa lênTải về
1 đề thi thử học sinh giỏi lớp 9 năm 2016 Vũ Ngọc Linh [HyperLink19]
2 Đề, đáp án thi thử vào THPT năm học 2015-2016 Đặng Thị Vân [HyperLink19]
3 Đề và hướng dẫn chấm Toán - Văn 6,7,8 kiểm tra học kì 2 Đặng Thị Vân [HyperLink19]
4 Đề và hướng dẫn chấm TA 6,7,8 kiểm tra học kì 2 Đặng Thị Vân [HyperLink19]
5 File nghe tiếng anh 8 HKII năm 2016 Vũ Ngọc Linh [HyperLink19]
6 File nghe tiếng anh 7 HKII năm 2016 Vũ Ngọc Linh [HyperLink19]
7 File nghe tiếng anh 6 HKII năm 2016 Vũ Ngọc Linh [HyperLink19]
8 Đề, đáp án kiểm tra Toán, Văn, T Anh học kì 2 lớp 9 Đặng Thị Vân [HyperLink19]
9 Đề và đáp án KSCL giữa HK II năm 2016 Vũ Ngọc Linh [HyperLink19]
10 Đề và đáp án kiểm tra học kì I môn Toán Đặng Thị Vân [HyperLink19]
11 Đề và đáp án kiểm tra học kì I môn T Anh Đặng Thị Vân [HyperLink19]
12 Đề và đáp án kiểm tra học kì I môn N Văn Đặng Thị Vân [HyperLink19]
13 Đề và hướng dẫn chấm KSCL giữa kì I - Môn Toán Đặng Thị Vân [HyperLink19]
14 Đề và hướng dẫn chấm KSCL giữa kì I - Môn Toán Đặng Thị Vân [HyperLink19]
15 Đề và hướng dẫn chấm KSCL giữa kì I - Môn T Anh Đặng Thị Vân [HyperLink19]
16 Đề và hướng dẫn chấm KSCL giữa kì I - Môn Ngữ văn Đặng Thị Vân [HyperLink19]
17 Đề thi và đáp án HSG cấp huyện môn Vật lý 9 năm học 2015-2016 Đặng Thị Vân [HyperLink19]
18 Đề thi và đáp án HSG cấp huyện môn Toán 9 năm học 2015-2016 Đặng Thị Vân [HyperLink19]
19 Đề thi và đáp án HSG cấp huyện môn Sinh 9 năm học 2015-2016 Đặng Thị Vân [HyperLink19]
20 Đề thi và đáp án HSG cấp huyện môn Văn 9 năm học 2015-2016 Đặng Thị Vân [HyperLink19]
1234567