PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS TRÁNG LIỆT
QUẢN LÍ CÔNG VĂN ĐẾN

 
 
SốTrích yếu nội dungNgàyTải về
72 Về việc triển khai phong trào kế hoạch nhỏ năm học 2018-2019 07/11/2018 [HyperLink19]
71 V/v rà soát thực hiện mô hình cổng trường an toàn giao thông 07/11/2018 [HyperLink19]
70 V/v triển khai tiêu chí đánh giá thi đua công tác đoàn đội năm học 2018-2019 07/11/2018 [HyperLink19]
69 V/v tổ chức tang lễ đối với cán bộ khi từ trần 29/10/2018 [HyperLink19]
68 Về việc quản lí cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lí trong nước và ngoài nước 29/10/2018 [HyperLink19]
67 V/v thu gom, tiêu hủy hóa chất hết hạn sử dụng và mua bổ xung hóa chất mới tại cơ sở giáo dục 11/10/2018 [HyperLink19]
66 Việc việc tăng cường vận động hiến máu tình nguyện đợt II năm 2018 11/10/2018 [HyperLink19]
65 Hướng dẫn chấm sáng kiến năm học 2017-2018 01/03/2018 [HyperLink19]
64 Hướng dẫn viết sáng kiến năm học 2017-2018 01/03/2018 [HyperLink19]
63 Hướng dẫn chấm thi đua năm học 2016-2017 09/04/2017 [HyperLink19]
62 Thông báo về việc thi tuyển giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Bình Giang năm 2016 25/08/2016 [HyperLink19]
61 Hướng dẫn khảo sát giữa kì II năm học 2015-2016 10/03/2016 [HyperLink19]
60 Nội dung khảo sát giữa kì II năm học 2015-2016 - Môn TA 10/03/2016 [HyperLink19]
59 Gửi lại Hướng dẫn viết SK năm học 2015-2016 16/01/2016 [HyperLink19]
58 Chủ đề môn Ngữ văn học kì II năm học 2015-2016 06/01/2016 [HyperLink19]
57 Bảng tính điểm môn Tiếng Anh kiểm tra học kì I 07/12/2015 [HyperLink19]
56 Nội dung ôn tập môn Tiếng Anh kiểm tra học kì I năm học 2015-2016 07/12/2015 [HyperLink19]
55 Hướng dẫn kiểm tra học kì I năm học 2015-2016 07/12/2015 [HyperLink19]
54 Nội dung ôn tập kiểm tra học kì I môn N Văn 05/12/2015 [HyperLink19]
83 Nội dung ôn tập kiểm tra học kì I môn Toán 05/12/2015 [HyperLink19]
1234