PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS TRÁNG LIỆT
 
LỊCH HỘI ĐỒNG NHÀ TRƯỜNG

Năm học :  Tuần :
Lịch hội đồng Lịch chuyên môn Lịch làm việc của Phòng Giáo dục và Đào tạo
Tuần : 21 Năm học : 2019 - 2020
Thứ ba : 05/02/2019

- Từ 5/2 đến 29/2 nghỉ học phòng chống nCoV

- CBGVNV trực theo lịch phân công

Tuần : 21 Năm học : 2019 - 2020
Thứ hai : 20/01/2020

- 7h10: Chào cờ ( Đ/c Hạnh, Xuyến, GVCN):

+ Quán triệt việc nghỉ Tết Nguyên Đán.

+ Thống báo Quyết đinh kỷ luật học sinh (em Lý 8C, Quân 8B)

- Chiều nghỉ học thêm.

- Nộp hồ sơ kiểm tra CMNV tháng 12 về đ/c Hợi

- GVCN nhắc học sinh lịch nghỉ Tết Nguyên Đán: Từ 21/1 (27 Tết) đến hết 29/1 (Mồng 5 Tết). Thứ 5 ngày 30/1 (mồng 6 Tết) học bình thường. Đ/c Linh nhắn tin phụ huynh toán trường về lịch nghỉ Tết Nguyên đán.

- Cuối giờ học: GVCN trực tiếp chỉ đạo lớp vệ sinh lớp, đóng cửa an toán lớp học

 +Sảnh nhà A(9A), sảnh tầng 1 nhà B (6A, 6B),cầu thang nhà B(8A, 7B)

- Cán bộ giáo viên vệ sinh, an toàn phòng làm việc; vệ sinh chung phòng chờ.
Tuần : 21 Năm học : 2019 - 2020
Thứ ba : 21/01/2020

- Nghỉ Tết.

- Trực Tết: Phạm Văn Lành, Nhữ Đình Vi (nếu có sự vụ)

Tuần : 21 Năm học : 2019 - 2020
Thứ tư : 22/01/2020

- Nghỉ Tết.

- Trực Tết: Phạm Văn Lành, Vũ Ngọc Linh (nếu có sự vụ)

Tuần : 21 Năm học : 2019 - 2020
Thứ năm : 23/01/2020

- Nghỉ Tết.

- Trực Tết: Phạm Văn Lành, Quách Duy Phương (nếu có sự vụ)

Tuần : 21 Năm học : 2019 - 2020
Thứ sáu : 24/01/2020

- Nghỉ Tết.

- Trực Tết: Phạm Văn Lành, Nguyễn Văn Thành (nếu có sự vụ)

Tuần : 21 Năm học : 2019 - 2020
Thứ bẩy : 25/01/2020

- Nghỉ Tết.

- Trực Tết: Phạm Văn Lành, Vũ Đình Hạnh (nếu có sự vụ)

123