PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS TRÁNG LIỆT
PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN VÀ CHẾ ĐỘ KIỂM TRA CHO ĐIỂM HỌC KÌ I
Năm học :  
Xem theo môn Xem theo giáo viên Xem theo chi tiết
 
SttGiáo viên dạyMôn họcTên lớpTgĐiểm MĐiểm 15'Điểm 45'Điểm HK
1Phạm Thị XuyếnÂm nhạc6A361111
2Phạm Thị XuyếnÂm nhạc6B351111
3Phạm Thị XuyếnÂm nhạc6C351111
4Phạm Thị XuyếnÂm nhạc6D341111
5Phạm Thị XuyếnÂm nhạc7A351111
6Phạm Thị XuyếnÂm nhạc7B331111
7Phạm Thị XuyếnÂm nhạc7C351111
8Phạm Thị XuyếnÂm nhạc7D351111
9Phạm Thị XuyếnÂm nhạc8A361111
10Phạm Thị XuyếnÂm nhạc8B341111
11Phạm Thị XuyếnÂm nhạc8C351111
12Phạm Thị XuyếnÂm nhạc9A     
13Phạm Thị XuyếnÂm nhạc9B     
14Phạm Thị XuyếnÂm nhạc9C     
15Quách Duy PhươngCông nghệ6A361211
16Phạm Thị HợiCông nghệ6B351211
17Phạm Thị HợiCông nghệ6C351211
18Vũ Văn QuảngCông nghệ6D341211
19Phạm Thùy LinhCông nghệ7A351211
20Phạm Thùy LinhCông nghệ7B341211
21Phạm Thùy LinhCông nghệ7C351211
22Phạm Thùy LinhCông nghệ7D351211
23Phạm Thị LýCông nghệ8A361221
24Phạm Thị LýCông nghệ8B341221
25Phạm Thị LýCông nghệ8C351221
26Quách Duy PhươngCông nghệ9A351111
27Quách Duy PhươngCông nghệ9B341111
28Quách Duy PhươngCông nghệ9C351111
29Phạm Thị NgátĐịa lí6A361111
30Phạm Thị NgátĐịa lí6B341111
31Phạm Thị NgátĐịa lí6C361111
32Phạm Thị NgátĐịa lí6D361111
33Phạm Thị NgátĐịa lí7A351211
34Phạm Thị NgátĐịa lí7B351211
35Phạm Thị NgátĐịa lí7C351211
36Phạm Thị NgátĐịa lí7D351211
37Phạm Thị NgátĐịa lí8A361111
38Phạm Thị NgátĐịa lí8B351111
39Phạm Thị NgátĐịa lí8C351111
40Phạm Thị NgátĐịa lí9A351211
41Phạm Thị NgátĐịa lí9B341211
42Phạm Thị NgátĐịa lí9C351211
43An Thị HuyếnGdcd6A361111
44An Thị HuyếnGdcd6B351111
45Đặng Thị Ngọc YếnGdcd6C351111
46Đặng Thị Ngọc YếnGdcd6D341111
47An Thị HuyếnGdcd7A351111
48An Thị HuyếnGdcd7B331111
49An Thị HuyếnGdcd7C351111
50An Thị HuyếnGdcd7D351111
51An Thị HuyếnGdcd8A361111
52An Thị HuyếnGdcd8B341111
53An Thị HuyếnGdcd8C351111
54An Thị HuyếnGdcd9A351111
55An Thị HuyếnGdcd9B341111
56An Thị HuyếnGdcd9C351111
57Quách Duy PhươngHóa học8A361231
58Quách Duy PhươngHóa học8B341231
59Quách Duy PhươngHóa học8C351231
60Quách Duy PhươngHóa học9A351231
61Quách Duy PhươngHóa học9B341231
62Quách Duy PhươngHóa học9C351231
63Bùi Thị HânLịch sử6A361111
64An Thị HuyếnLịch sử6B351111
65An Thị HuyếnLịch sử6C351111
66An Thị HuyếnLịch sử6D341111
67Bùi Thị HânLịch sử7A351211
68Bùi Thị HânLịch sử7B331211
69Bùi Thị HânLịch sử7C351211
70Bùi Thị HânLịch sử7D351211
71An Thị HuyếnLịch sử8A361211
72An Thị HuyếnLịch sử8B341211
73An Thị HuyếnLịch sử8C351211
74An Thị HuyếnLịch sử9A351111
75An Thị HuyếnLịch sử9B341111
76An Thị HuyếnLịch sử9C351111
77Trần Thị TúMĩ thuật6A361111
78Trần Thị TúMĩ thuật6B351111
79Trần Thị TúMĩ thuật6C351111
80Trần Thị TúMĩ thuật6D341111
81Trần Thị TúMĩ thuật7A351111
82Trần Thị TúMĩ thuật7B331111
83Trần Thị TúMĩ thuật7C351111
84Trần Thị TúMĩ thuật7D351111
85Vũ Thị ĐiệmMĩ thuật8A361111
86Vũ Thị ĐiệmMĩ thuật8B341111
87Vũ Thị ĐiệmMĩ thuật8C351111
88Vũ Thị ĐiệmMĩ thuật9A351111
89Vũ Thị ĐiệmMĩ thuật9B341111
90Vũ Thị ĐiệmMĩ thuật9C351111
91Vũ Thị HườngNgoại ngữ6A362221
92Vũ Thị HườngNgoại ngữ6B352221
93Vũ Thị HườngNgoại ngữ6C352221
94Vũ Thị HườngNgoại ngữ6D342221
95Phạm Thị Thu HằngNgoại ngữ7A352221
96Phạm Thị Thu HằngNgoại ngữ7B352221
97Phạm Thị Thu HằngNgoại ngữ7C352221
98Phạm Thị Thu HằngNgoại ngữ7D352221
99Vũ Thị QuyNgoại ngữ8A362221
100Vũ Thị QuyNgoại ngữ8B342221
101Vũ Thị QuyNgoại ngữ8C352221
102Vũ Thị HườngNgoại ngữ9A351221
103Phạm Thị Thu HằngNgoại ngữ9B341221
104Vũ Thị QuyNgoại ngữ9C351221
105Vũ Thị Lan ANgữ văn6A362451
106Vũ Thị Lan ANgữ văn6B352451
107Đặng Thị Ngọc YếnNgữ văn6C352451
108Đặng Thị Ngọc YếnNgữ văn6D362451
109Đoàn Thị TươiNgữ văn7A352451
110Bùi Thị HânNgữ văn7B332451
111Đoàn Thị TươiNgữ văn7C352451
112Bùi Thị HânNgữ văn7D352451
113Đặng Thị Ngọc YếnNgữ văn8A362451
114Nguyễn Thị Thanh VânNgữ văn8B342451
115Nguyễn Thị Thanh VânNgữ văn8C352451
116Nguyễn Thị Thanh VânNgữ văn9A352461
117Vũ Thị Lan ANgữ văn9B342461
118Đoàn Thị TươiNgữ văn9C352461
119Vũ Thị ThêuSinh học6A361311
120Vũ Thị ThêuSinh học6B351311
121Vũ Thị ThêuSinh học6C351311
122Phạm Thị HàSinh học6D341311
123Phạm Thị HàSinh học7A351311
124Phạm Thùy LinhSinh học7B331311
125Phạm Thùy LinhSinh học7C351311
126Phạm Thị HàSinh học7D351311
127Vũ Thị ThêuSinh học8A361311
128Vũ Thị ThêuSinh học8B341311
129Vũ Thị ThêuSinh học8C351311
130Phạm Thùy LinhSinh học9A351311
131Phạm Thùy LinhSinh học9B341311
132Phạm Thùy LinhSinh học9C351311
133Nguyễn Thị HườngThể dục6A361231
134Nguyễn Thị HườngThể dục6B351231
135Nguyễn Thị HườngThể dục6C351231
136Nguyễn Thị HườngThể dục6D341231
137Phạm Thị HàThể dục7A351231
138Phạm Thị HàThể dục7B341231
139Phạm Thị HàThể dục7C351231
140Phạm Thị HàThể dục7D351231
141Nguyễn Thị HườngThể dục8A361231
142Nguyễn Thị HườngThể dục8B341231
143Nguyễn Thị HườngThể dục8C351231
144Nguyễn Thị HườngThể dục9A351231
145Nguyễn Thị HườngThể dục9B341231
146Nguyễn Thị HườngThể dục9C351231
147Vũ Thị MơToán6A362331
148Vũ Thị MơToán6B342331
149Vũ Văn QuảngToán6C352331
150Vũ Văn QuảngToán6D342331
151Phạm Thị HợiToán7A352331
152Nhữ Đình ViToán7B342331
153Vũ Thị Lan BToán7C352331
154Phạm Thị HợiToán7D352331
155Nhữ Đình ViToán8A362331
156Phạm Thị LýToán8B342331
157Phạm Thị LýToán8C352331
158Vũ Văn QuảngToán9A352331
159Vũ Thị MơToán9B342331
160Vũ Thị Lan BToán9C352331
161Vũ Ngọc LinhVật lí6A361121
162Vũ Ngọc LinhVật lí6B351121
163Vũ Ngọc LinhVật lí6C351121
164Vũ Ngọc LinhVật lí6D341121
165Vũ Thị Lan BVật lí7A351121
166Vũ Thị Lan BVật lí7B331121
167Vũ Thị Lan BVật lí7C351121
168Vũ Thị Lan BVật lí7D351121
169Vũ Thị Lan BVật lí8A361121
170Vũ Thị Lan BVật lí8B341121
171Vũ Thị Lan BVật lí8C351121
172Vũ Đình HạnhVật lí9A351221
173Vũ Thị Lan BVật lí9B341221
174Vũ Thị Lan BVật lí9C351221