PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS TRÁNG LIỆT
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC
 
 
   Lê Triệu Vy
   Sinh ngày: 21/07/2006  
   Lớp: 7B
   Chỗ ở: Tráng Liệt - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải Ba cuộc thi "Chỉ huy đội giỏi" cấp huyện 2017-2018
   Năm học: 2018 - 2019
   Dương Quốc Lượng
   Sinh ngày: 02/10/2004  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Tráng Liệt - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải Ba môn ĐK cấp huyện 2017-2018
   Năm học: 2018 - 2019
   Đỗ Thị Mỹ Lệ
   Sinh ngày: 03/09/2004  
   Lớp: 9B
   Chỗ ở: Tráng Liệt - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải Khuyến khích môn IOE cấp huyện
   Năm học: 2018 - 2019
   Dương Quang Thái
   Sinh ngày: 20/07/2004  
   Lớp: 9B
   Chỗ ở: Phù Ủng - Ân Thi - Hưng yên
   Thành tích:     Đạt giải Khuyến khích môn IOE cấp huyện
   Năm học: 2018 - 2019
   Nguyễn Thu Trà
   Sinh ngày: 30/08/2004  
   Lớp: 9B
   Chỗ ở: Tráng Liệt - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải Khuyến khích môn IOE cấp huyện
   Năm học: 2018 - 2019
   Vũ Quang Anh
   Sinh ngày: 20/03/2004  
   Lớp: 9C
   Chỗ ở: Kẻ Sặt - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải Khuyến khích môn IOE cấp huyện
   Năm học: 2018 - 2019
   Lê Triệu Vy
   Sinh ngày: 21/07/2006  
   Lớp: 6B
   Chỗ ở: Tráng Liệt - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải Ba cuộc thi "Chỉ huy đội giỏi" cấp huyện 2017-2018
   Năm học: 2017 - 2018
   Đỗ Thị Mỹ Lệ
   Sinh ngày: 03/09/2004  
   Lớp: 8A
   Chỗ ở: Tráng Liệt - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải Khuyến khích môn IOE cấp huyện
   Năm học: 2017 - 2018
   Vũ Quang Anh
   Sinh ngày: 20/03/2004  
   Lớp: 8B
   Chỗ ở: Kẻ Sặt - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải Khuyến khích môn IOE cấp huyện
   Năm học: 2017 - 2018
   Dương Quốc Lượng
   Sinh ngày: 02/10/2004  
   Lớp: 8B
   Chỗ ở: Tráng Liệt - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải Ba môn ĐK cấp huyện 2017-2018
   Năm học: 2017 - 2018
12345678910...