PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS TRÁNG LIỆT
Trường THCS Tráng Liệt
Họ và tên : Vũ Đình Hạnh 
Chức vụ : Hiệu Trưởng
Trình độ đào tạo : ĐH Sư phạm 
Tổ : KHTN
Thành tích tiêu biểu :
Họ và tên : LƯƠNG THỊ LỤA
Chức vụ : Giáo viên
Trình độ đào tạo : ĐH Sư phạm Toán.
Tổ : KHTN
Thành tích tiêu biểu :
Họ và tên : PHẠM THÙY LINH
Chức vụ : Giáo viên
Trình độ đào tạo : ĐH Sư phạm Sinh.
Tổ : KHTN
Thành tích tiêu biểu :
Họ và tên : VŨ NGỌC ANH
Chức vụ : Giáo viên
Trình độ đào tạo : CĐ Sư phạm Vật lý.
Tổ : KHTN
Thành tích tiêu biểu :
Họ và tên : NGUYỄN THỊ HƯỜNG
Chức vụ : Giáo viên
Trình độ đào tạo : ĐH Sư phạm TD.
Tổ : KHTN
Thành tích tiêu biểu :
Họ và tên : QUÁCH DUY PHƯƠNG
Chức vụ : Giáo viên
Trình độ đào tạo : ĐH Sư phạm Hóa
Tổ : KHTN
Thành tích tiêu biểu :
Họ và tên : VŨ THỊ MƠ
Chức vụ : Giáo viên
Trình độ đào tạo : ĐH Sư phạm Toán.
Tổ : KHTN
Thành tích tiêu biểu :
Họ và tên : LÊ THỊ THÚY
Chức vụ : Giáo viên
Trình độ đào tạo : ĐH Sư phạm Toán.
Tổ : KHTN
Thành tích tiêu biểu :
Họ và tên : LÊ THỊ LỤA
Chức vụ : Tổ trưởng tổ KHTN
Trình độ đào tạo : CĐ Sư phạm Sinh.
Tổ : KHTN
Thành tích tiêu biểu :
Họ và tên : VŨ VĂN QUẢNG
Chức vụ : Tổ phó KHTN
Trình độ đào tạo : ĐH Sư phạm Toán.
Tổ : KHTN
Thành tích tiêu biểu :
Họ và tên : NGUYỄN THỊ HUYỀN
Chức vụ : Tổ trưởng tổ KHXH.
Trình độ đào tạo : ĐH Sư phạm Văn.
Tổ : KHXH
Thành tích tiêu biểu :
Họ và tên : NGUYỄN THỊ THẢO
Chức vụ : Chủ tịch công đoàn
Trình độ đào tạo : CĐ Sư phạm Văn.
Tổ : KHXH
Thành tích tiêu biểu :
Họ và tên : ĐẶNG THỊ YẾN
Chức vụ : Giáo viên.
Trình độ đào tạo : ĐH Sư phạm Địa.
Tổ : KHXH
Thành tích tiêu biểu :
Họ và tên : NGUYỄN THỊ THANH VÂN
Chức vụ : Giáo viên.
Trình độ đào tạo : ĐH Sư phạm Văn.
Tổ : KHXH
Thành tích tiêu biểu :
Họ và tên : PHẠM THỊ HẰNG
Chức vụ : Giáo viên.
Trình độ đào tạo : ĐH Sư phạm Ngoại Ngữ.
Tổ : KHXH
Thành tích tiêu biểu :
Họ và tên : VŨ THỊ QUY
Chức vụ : Tổ phó tổ KHXH.
Trình độ đào tạo : ĐH Sư phạm Ngoại Ngữ.
Tổ : KHXH
Thành tích tiêu biểu :
Họ và tên : AN THỊ HUYẾN
Chức vụ : Giáo viên.
Trình độ đào tạo : ĐH Sư phạm Lịch Sử.
Tổ : KHXH
Thành tích tiêu biểu :
Họ và tên : PHẠM THỊ NHỊ
Chức vụ : Giáo Viên
Trình độ đào tạo : Đại học Sư phạm Địa.
Thành tích tiêu biểu :
Họ và tên : PHẠM THỊ MINH
Chức vụ : Kế toán.
Trình độ đào tạo : ĐH kế toán.
Tổ : Hành chính
Thành tích tiêu biểu :
Họ và tên : NGUYỄN VĂN THÀNH
Chức vụ : Văn thư - Thủ quỹ.
Trình độ đào tạo : ĐH  kế toán.
Tổ : Hành chính
Thành tích tiêu biểu :
Họ và tên : ĐẶNG THỊ VÂN
Chức vụ : Hiệu trưởng từ năm 2011 đến 2018
Trình độ đào tạo : Đại học Sư phạm Văn.
Thành tích tiêu biểu :
Họ và tên : PHẠM THỊ XUYẾN
Chức vụ : Giáo viên.
Trình độ đào tạo : ĐH Sư phạm Âm nhạc.
Tổ : KHXH
Thành tích tiêu biểu :
Họ và tên : LÊ THỊ VÂN
Chức vụ : Y tế học đường
Trình độ đào tạo : Sơ cấp y.
Tổ : Hành chính
Thành tích tiêu biểu :
Họ và tên : BÙI THỊ NGUYỆT
Chức vụ : Thư viện
Trình độ đào tạo : CĐ sư phạm Văn.
Tổ : Hành chính
Thành tích tiêu biểu :
Họ và tên :  VŨ THỊ HƯỜNG
Chức vụ : Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm Tiếng Anh.
Thành tích tiêu biểu : 

Họ và tên : Đoàn Thị Tươi
Chức vụ : Giáo Viên
Trình độ đào tạo : ĐH sư phạm Văn
Thành tích tiêu biểu :

Họ và tên : Phạm Thị Lý
Chức vụ : Giáo Viên
Trình độ đào tạo : ĐH sư phạm Toán
Thành tích tiêu biểu :

Họ và tên : Vũ Thị Lan
Chức vụ : Giáo Viên
Trình độ đào tạo : ĐH sư phạm Văn
Thành tích tiêu biểu :

Họ và tên : VŨ NGỌC LINH
Chức vụ : Phó hiệu trưởng
Trình độ đào tạo : ĐH sư phạm Vật lý.
Thành tích tiêu biểu :