PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS TRÁNG LIỆT
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 24 THÁNG 9 NĂM 2018
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai12:50:48 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai12:41:18 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=719
3Khách vãng lai12:38:00 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Default.aspx
4Khách vãng lai12:36:40 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=26113
5Khách vãng lai12:32:58 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
6Khách vãng lai12:29:31 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=TKTO-00453
7Khách vãng lai12:19:45 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
8Khách vãng lai12:19:37 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Default.aspx
9Khách vãng lai12:17:33 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Default.aspx
10Hoàng Bằng Trang12:07:09 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/form_dang_ki_muon.aspx
11Khách vãng lai12:07:01 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
12Khách vãng lai12:04:12 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k2_giao_vien.aspx
13Khách vãng lai11:56:30 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Default.aspx
14Khách vãng lai11:56:18 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Default.aspx
15Khách vãng lai11:56:08 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
16Khách vãng lai11:55:57 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
17Khách vãng lai11:51:34 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
18Khách vãng lai11:50:52 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/login/login_hoc_sinh.aspx
19Khách vãng lai11:50:44 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/login/login_hoc_sinh.aspx
20Khách vãng lai11:50:20 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Default.aspx
21Phạm Thị Bích11:45:24 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/cho_giao_vien_muon.aspx
22Khách vãng lai11:45:18 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Default.aspx
23Khách vãng lai11:45:12 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/login/login_thiet_bi.aspx
24Khách vãng lai11:45:04 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
25Khách vãng lai11:44:58 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=741
26Lê Thị Vân11:41:47 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/form/QLNT/So_diem_lop/in_so_diem_ca_nhan_full.aspx
27Lê Thị Vân11:41:35 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
28Khách vãng lai11:41:19 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
29Khách vãng lai11:41:15 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Default.aspx
30Khách vãng lai11:39:54 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SNV-01045
31Khách vãng lai11:33:07 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=TKDL-00115
32Khách vãng lai11:24:21 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Default.aspx
33Khách vãng lai11:22:59 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
34Khách vãng lai11:21:59 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/form/QLNT/Danh_muc/tinh_chinh_theo_lop.aspx
35Khách vãng lai11:21:50 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Default.aspx
36Nhữ Thị Hạ11:15:46 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/ho_so_chi_tiet.aspx?id=10341
37Nhữ Thị Hạ11:14:24 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/ho_so_chi_tiet.aspx?id=10513
38Nhữ Thị Hạ11:11:25 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet_k_2.aspx
39Khách vãng lai11:10:57 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=25709
40Khách vãng lai11:09:03 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_de_can_so_ca_biet_1.aspx
41Khách vãng lai11:08:53 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
42Vũ Thị Quy11:08:33 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/ho_so/form_nhap_bo_me.aspx
43Vũ Thị Quy11:07:44 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/ho_so/Form_nhap_danh_muc_bo_sung.aspx
44Nhữ Thị Hạ11:07:37 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Form/Doan_doi/xem_thi_dua_ngay.aspx
45Nhữ Thị Hạ11:07:33 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Form/Doan_doi/xem_thi_dua.aspx
46Vũ Thị Quy11:07:31 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/so_lien_lac/thang_9.aspx
47Nhữ Thị Hạ11:07:25 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
48Khách vãng lai11:07:18 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
49Khách vãng lai11:07:04 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
50Phạm Thị Hà11:05:47 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
51Phạm Thị Hà11:05:41 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Default.aspx
52Khách vãng lai11:03:42 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Default.aspx
53Phạm Thị Hà10:59:54 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Form/Doan_doi/xem_thi_dua_ngay.aspx
54Phạm Thị Hà10:59:52 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Form/Doan_doi/xem_thi_dua.aspx
55Vũ Thị Quy10:54:56 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/ho_so/form_nhap_bo_me.aspx
56Vũ Thị Quy10:54:53 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/ho_so/Form_nhap_danh_muc_bo_sung.aspx
57Vũ Thị Quy10:54:41 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
58Khách vãng lai10:54:33 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
59Khách vãng lai10:54:28 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Default.aspx
60Khách vãng lai10:52:41 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
61Khách vãng lai10:52:24 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
62Phạm Thị Hà10:46:54 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/ho_so/form_nhap_bo_me.aspx
63Phạm Thị Hà10:46:50 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/ho_so/Form_nhap_danh_muc_bo_sung.aspx
64Phạm Thị Hà10:46:34 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
65Khách vãng lai10:46:28 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
66Khách vãng lai10:46:18 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
67Khách vãng lai10:45:08 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_de_can_so_ca_biet_1.aspx
68Khách vãng lai10:44:03 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
69Khách vãng lai10:44:00 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Default.aspx
70Khách vãng lai10:41:31 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
71Khách vãng lai10:41:11 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Default.aspx
72Khách vãng lai10:33:08 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/login.aspx
73Khách vãng lai10:33:04 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/login/login_hoc_sinh.aspx
74Khách vãng lai10:33:04 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/default_nhan_tin_sms.aspx
75Khách vãng lai10:32:59 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
76Khách vãng lai10:32:59 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/xem_tien_do_kt.aspx
77Khách vãng lai10:32:59 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Default.aspx
78Khách vãng lai10:32:32 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
79Vũ Thị Hường10:31:42 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/form/QLNT/So_diem_lop/in_so_diem_ca_nhan_full.aspx
80Vũ Thị Hường10:31:19 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/form/QLNT/So_diem_lop/Form_trang_phieu_diem_k_1.aspx
81Khách vãng lai10:31:08 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/xem_tien_do_kt.aspx
82Khách vãng lai10:30:57 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Default.aspx
83Vũ Thị Hường10:30:56 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
84Vũ Thị Hường10:30:55 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Default.aspx
85Vũ Thị Hường10:30:34 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
86Vũ Thị Hường10:30:11 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
87Vũ Thị Hường10:30:05 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/login/login_hoc_sinh.aspx
88Vũ Thị Hường10:30:00 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
89Vũ Thị Hường10:29:46 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/xem_to_chuc.aspx
90Khách vãng lai10:29:45 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
91Vũ Thị Hường10:29:41 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
92Vũ Thị Hường10:29:38 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Default.aspx
93Vũ Thị Hường10:29:06 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
94Vũ Thị Hường10:29:02 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/login/login_hoc_sinh.aspx
95Vũ Thị Hường10:28:56 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Default.aspx
96Vũ Thị Hường10:28:09 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/Mon_1_anh/nhap_diem.aspx
97Vũ Thị Hường10:27:56 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/so_diem_lop/Form_trang_so_diem_lop.aspx
98Vũ Thị Hường10:27:47 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/form/QLNT/So_diem_lop/Form_trang_phieu_diem_k_1.aspx
99Khách vãng lai10:27:23 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
100Khách vãng lai10:26:46 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/login/login_hoc_sinh.aspx
101Vũ Thị Hường10:26:44 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
102Vũ Thị Hường10:26:37 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/login/login_hoc_sinh.aspx
103Vũ Thị Hường10:26:30 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Default.aspx
104Khách vãng lai10:26:20 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/default_nhan_tin_sms.aspx
105Khách vãng lai10:26:05 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Default.aspx
106Vũ Thị Hường10:26:03 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
107Vũ Thị Hường10:26:00 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Default.aspx
108Khách vãng lai10:24:48 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Default.aspx
109Khách vãng lai10:20:34 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
110Vũ Thị Hường10:16:22 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/Mon_1_anh/nhap_diem.aspx
111Vũ Thị Hường10:15:50 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/form/QLNT/So_diem_lop/Form_trang_phieu_diem_k_1.aspx
112Vũ Thị Hường10:15:25 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/so_diem_lop/Form_trang_so_diem_lop.aspx
113Vũ Thị Hường10:15:11 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
114Khách vãng lai10:14:47 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
115Khách vãng lai10:14:43 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Default.aspx
116Khách vãng lai10:14:00 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=456
117Khách vãng lai10:07:24 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Default.aspx
118Khách vãng lai10:05:12 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Default.aspx
119Khách vãng lai09:56:20 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Form/Doan_doi/xem_thi_dua_ngay.aspx
120Vũ Ngọc Linh09:54:49 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Default.aspx
121Vũ Ngọc Linh09:53:27 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/form/Qlgv/Danh_muc/phan_quyen.aspx
122Vũ Ngọc Linh09:53:04 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/main_he_thong.aspx
123Vũ Ngọc Linh09:53:00 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Default.aspx
124Vũ Ngọc Linh09:52:54 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/main_he_thong.aspx
125Vũ Ngọc Linh09:52:52 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Default.aspx
126Vũ Ngọc Linh09:52:49 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
127Khách vãng lai09:52:44 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
128Vũ Thị Mơ09:46:29 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Default.aspx
129Vũ Ngọc Linh09:42:40 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
130Vũ Ngọc Linh09:42:37 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Default.aspx
131Vũ Ngọc Linh09:41:03 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/main_he_thong.aspx
132Vũ Thị Mơ09:23:07 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
133Vũ Thị Mơ09:23:04 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/default.aspx
134Khách vãng lai09:22:50 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/login.aspx
135Khách vãng lai09:22:42 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Default.aspx
136Vũ Ngọc Linh09:22:16 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/default.aspx
137Khách vãng lai09:22:11 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/login.aspx
138Khách vãng lai09:22:09 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Default.aspx
139Khách vãng lai09:22:06 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/default.aspx
140Vũ Ngọc Linh09:22:03 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Default.aspx
141Khách vãng lai09:21:20 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10986
142Khách vãng lai09:21:07 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
143Khách vãng lai09:20:58 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
144Khách vãng lai09:20:53 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Default.aspx
145Vũ Ngọc Linh09:20:47 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Form/Qlgv/chu_nhiem_k_1.aspx
146Vũ Ngọc Linh09:20:32 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Form/Qlgv/xem_phan_cong_cn_k_1.aspx
147Vũ Ngọc Linh09:20:29 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
148Vũ Ngọc Linh09:17:27 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Default.aspx
149Vũ Ngọc Linh09:17:25 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Default.aspx
150Vũ Ngọc Linh09:16:21 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/main_he_thong.aspx
151Vũ Ngọc Linh09:16:19 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Default.aspx
152Vũ Ngọc Linh09:15:51 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/main_he_thong.aspx
153Vũ Ngọc Linh09:15:49 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Default.aspx
154Vũ Ngọc Linh09:15:03 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/main_he_thong.aspx
155Vũ Ngọc Linh09:14:52 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Default.aspx
156Vũ Ngọc Linh09:14:32 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Form/Qlgv/chu_nhiem_k_1.aspx
157Vũ Ngọc Linh09:13:26 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Form/Qlgv/xem_phan_cong_cn_k_1.aspx
158Vũ Ngọc Linh09:13:19 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
159Vũ Ngọc Linh09:13:18 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Default.aspx
160Khách vãng lai09:11:25 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/login/login_admin.aspx
161Vũ Ngọc Linh09:11:07 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/form/Qlgv/Danh_muc/phan_quyen.aspx
162Vũ Ngọc Linh09:11:04 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/main_he_thong.aspx
163Khách vãng lai09:11:02 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=654
164Vũ Ngọc Linh09:11:00 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/default.aspx
165Khách vãng lai09:10:53 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/login.aspx
166Khách vãng lai09:10:47 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Default.aspx
167Khách vãng lai09:06:46 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_PPCT.aspx
168Khách vãng lai09:04:43 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
169Khách vãng lai09:02:24 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Default.aspx
170Khách vãng lai09:02:14 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/login/login_admin.aspx
171Vũ Đình Hạnh09:01:40 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/form/Qlgv/Danh_muc/phan_quyen.aspx
172Vũ Đình Hạnh09:01:36 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/main_he_thong.aspx
173Khách vãng lai09:01:29 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
174Khách vãng lai09:01:18 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Default.aspx
175Khách vãng lai08:58:50 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
176Khách vãng lai08:58:40 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/login/login_admin.aspx
177Vũ Đình Hạnh08:57:26 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/form/Qlgv/Danh_muc/phan_quyen.aspx
178Vũ Đình Hạnh08:57:22 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/main_he_thong.aspx
179Khách vãng lai08:57:16 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
180Khách vãng lai08:57:10 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Default.aspx
181Khách vãng lai08:48:41 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Default.aspx
182Khách vãng lai08:48:37 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/login/login_admin.aspx
183Vũ Đình Hạnh08:47:20 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/form/Qlgv/Danh_muc/phan_quyen.aspx
184Vũ Đình Hạnh08:47:10 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/main_he_thong.aspx
185Vũ Đình Hạnh08:47:07 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Default.aspx
186Khách vãng lai08:46:24 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_kt_hoc_ki_k1_truong.aspx
187Vũ Đình Hạnh08:43:40 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
188Vũ Đình Hạnh08:43:33 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Default.aspx
189Khách vãng lai08:39:55 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
190Vũ Đình Hạnh08:39:44 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/So_diem_lop/Form_trang_li_lich.aspx
191Vũ Đình Hạnh08:34:20 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
192Khách vãng lai08:34:12 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
193Khách vãng lai08:34:06 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Default.aspx
194Khách vãng lai08:17:26 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
195Khách vãng lai08:17:17 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Default.aspx
196Khách vãng lai08:14:47 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
197Khách vãng lai08:14:40 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Default.aspx
198Khách vãng lai08:14:40 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Default.aspx
199Khách vãng lai08:13:12 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
200Khách vãng lai08:02:24 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1_khoi_xep_loai.aspx
201Khách vãng lai07:51:38 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/login/login_admin.aspx
202Khách vãng lai07:50:41 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
203Khách vãng lai07:48:11 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_phat_sinh.aspx
204Khách vãng lai07:46:33 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
205Khách vãng lai07:46:29 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Default.aspx
206Bùi Thị Nguyệt07:45:39 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/cho_giao_vien_muon_chi_tiet.aspx
207Khách vãng lai07:43:35 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
208Bùi Thị Nguyệt07:30:55 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/cho_giao_vien_muon.aspx
209Khách vãng lai07:30:43 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/login/login_thiet_bi.aspx
210Khách vãng lai07:30:40 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
211Khách vãng lai07:30:32 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Default.aspx
212Khách vãng lai07:28:41 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
213Vũ Ngọc Linh07:28:23 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/form/Qlgv/Danh_muc/phan_quyen.aspx
214Vũ Ngọc Linh07:28:20 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/main_he_thong.aspx
215Vũ Ngọc Linh07:28:18 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/default.aspx
216Khách vãng lai07:28:13 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/form_doi_mat_khau.aspx
217Khách vãng lai07:28:08 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/login.aspx
218Vũ Thị Thêu07:25:18 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Form/Doan_doi/xem_thi_dua_theo_lop.aspx
219Vũ Thị Thêu07:25:14 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Form/Doan_doi/xem_thi_dua_ngay.aspx
220Vũ Thị Thêu07:25:05 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Form/Doan_doi/xem_thi_dua.aspx
221Vũ Thị Thêu07:24:47 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
222Khách vãng lai07:23:55 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
223Khách vãng lai07:23:47 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Default.aspx
224Đoàn Thị Tươi07:23:01 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/phan_quyen_tkb.aspx
225Khách vãng lai07:21:56 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
226Khách vãng lai07:21:49 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
227Khách vãng lai07:21:44 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
228Vũ Ngọc Linh07:16:35 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/so_lien_lac/thang_9.aspx
229Vũ Ngọc Linh07:16:30 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
230Vũ Ngọc Linh07:16:28 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet_k_2.aspx
231Vũ Ngọc Linh07:16:19 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
232Vũ Ngọc Linh07:16:11 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
233Vũ Ngọc Linh07:16:09 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Default.aspx
234Vũ Ngọc Linh07:16:06 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/form/Qlgv/Danh_muc/phan_quyen.aspx
235Khách vãng lai07:15:58 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/login/login_admin.aspx
236Khách vãng lai07:13:56 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
237Khách vãng lai07:13:06 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
238Khách vãng lai07:12:57 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Default.aspx
239Khách vãng lai07:12:21 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
240Khách vãng lai07:12:15 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Default.aspx
241Khách vãng lai07:11:26 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=25711
242Vũ Ngọc Linh07:01:31 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/form/QLNT/ho_so/Form_nhap_ho_so.aspx
243Khách vãng lai07:01:19 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
244Khách vãng lai06:52:22 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Default.aspx
245Khách vãng lai06:49:07 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_nu_xep_loai.aspx
246Khách vãng lai06:48:09 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_nu_xep_loai.aspx
247Vũ Văn Quảng06:08:45 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
248Vũ Văn Quảng06:05:55 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Form/Doan_doi/xem_thi_dua_ngay.aspx
249Vũ Văn Quảng06:05:47 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Form/Doan_doi/xem_thi_dua.aspx
250Vũ Văn Quảng06:05:39 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/login/login_doan_doi.aspx
251Vũ Văn Quảng06:04:33 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Form/Doan_doi/xem_thi_dua_tuan.aspx
252Vũ Văn Quảng06:04:28 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Form/Doan_doi/xem_thi_dua.aspx
253Vũ Văn Quảng06:04:19 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
254Khách vãng lai06:04:12 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
255Khách vãng lai06:02:34 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_gv_doc.aspx
256Khách vãng lai06:00:01 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Default.aspx
257Đặng Thị Ngọc Yến05:41:42 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/form_dang_ki_muon.aspx
258Khách vãng lai05:41:32 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
259Khách vãng lai05:41:32 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
260Nhữ Thị Hạ05:34:16 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_gd.aspx
261Nhữ Thị Hạ05:34:03 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/form_dang_ki_muon.aspx
262Khách vãng lai05:33:27 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
263Khách vãng lai05:31:39 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
264Hoàng Bằng Trang05:17:37 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Form/Doan_doi/xem_thi_dua_ngay.aspx
265Hoàng Bằng Trang05:17:35 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Form/Doan_doi/xem_thi_dua.aspx
266Hoàng Bằng Trang05:17:30 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
267Hoàng Bằng Trang05:17:26 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Default.aspx
268Khách vãng lai05:06:10 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Default.aspx
269Hoàng Bằng Trang05:05:56 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/form_dang_ki_muon.aspx
270Khách vãng lai05:05:32 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
271Khách vãng lai04:59:12 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/tim_kiem_chi_tiet.aspx?ma_so=%25u0110S-9-01-2
272Khách vãng lai04:56:19 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_gd.aspx
273Khách vãng lai04:54:00 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
274Khách vãng lai04:36:15 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/tim_kiem_chi_tiet.aspx?ma_so=%C4%90S-6-01-2
275Khách vãng lai04:33:13 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_bo_mon_k1.aspx
276Khách vãng lai04:13:51 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
277Đặng Thị Ngọc Yến04:12:51 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/form_dang_ki_muon.aspx
278Khách vãng lai04:12:40 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
279Khách vãng lai04:09:52 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Default.aspx
280Khách vãng lai04:07:16 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7520
281Khách vãng lai03:41:24 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7337
282Khách vãng lai03:36:05 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11426
283Khách vãng lai03:30:30 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
284Khách vãng lai03:29:14 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
285Khách vãng lai03:24:43 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
286Khách vãng lai03:23:43 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Default.aspx
287Khách vãng lai03:05:47 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/tim_kiem_chi_tiet.aspx?ma_so=%C4%90S-6-01-1
288Khách vãng lai03:03:16 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Form/Qlgv/xem_phan_cong_cn_k_1.aspx
289Khách vãng lai02:50:52 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=438
290Khách vãng lai02:32:00 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=586
291Khách vãng lai02:16:39 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
292Khách vãng lai02:03:27 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Default.aspx
293Khách vãng lai01:58:14 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_khoi_xep_loai.aspx
294Khách vãng lai01:45:23 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
295Khách vãng lai01:36:57 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=476
296Khách vãng lai01:23:16 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=492
297Khách vãng lai01:12:43 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=852
298Khách vãng lai01:12:24 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Default.aspx
299Khách vãng lai01:12:14 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/login/login_hoc_sinh.aspx
300Khách vãng lai01:12:03 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Default.aspx
301Khách vãng lai01:07:49 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_hai_mat_k1.aspx
302Khách vãng lai01:05:34 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Default.aspx
303Khách vãng lai00:43:34 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=TKSH-00108
304Vũ Thị Mơ00:40:35 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Default.aspx
305Khách vãng lai00:39:48 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Default.aspx
306Vũ Thị Mơ00:38:18 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Default.aspx
307Vũ Thị Mơ00:38:00 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/phan_quyen_tkb.aspx
308Vũ Thị Mơ00:37:50 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_gd.aspx
309Vũ Thị Mơ00:37:39 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
310Vũ Thị Mơ00:37:28 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/xem_tien_do_kt.aspx
311Vũ Thị Mơ00:37:20 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Default.aspx
312Vũ Thị Mơ00:37:17 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
313Vũ Thị Mơ00:36:57 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/form_dang_ki_muon.aspx
314Vũ Thị Mơ00:36:28 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai.aspx
315Vũ Thị Mơ00:36:14 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Default.aspx
316Khách vãng lai00:34:22 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Form/De_thi/Xem_tu_lieu.aspx
317Vũ Thị Mơ00:31:46 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Form_sua_nhanh_thiet_bi.aspx
318Khách vãng lai00:31:39 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
319Khách vãng lai00:31:19 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
320Khách vãng lai00:31:04 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
321Khách vãng lai00:30:36 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
322Khách vãng lai00:21:19 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
323Khách vãng lai00:21:15 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Default.aspx
324Khách vãng lai00:12:09 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/form/QLNT/Danh_muc/khoa_diem.aspx
325Khách vãng lai00:03:47 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/xem_to_chuc.aspx
24 9 2018