PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS TRÁNG LIỆT
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 20 THÁNG 2 NĂM 2020
STTNgười truy cậpThời điểm truy cập
1Nhữ Đình Vi21:44:20
2Khách vãng lai21:44:15
3Chu Thị Hương Duyên21:44:02
4Khách vãng lai21:42:48
5Khách vãng lai21:42:11
6Vũ Văn Quảng21:42:07
7Vũ Thị Quy21:41:37
8Khách vãng lai21:41:29
9Khách vãng lai21:40:56
10Vũ Thị Quy21:40:56
11Khách vãng lai21:40:29
12Khách vãng lai21:38:54
13Khách vãng lai21:38:48
14Vũ Thị Quy21:37:20
15Vũ Văn Quảng21:36:15
16Khách vãng lai21:35:55
17Vũ Thị Quy21:35:47
18Khách vãng lai21:33:47
19Khách vãng lai21:33:25
20Khách vãng lai21:31:35
21Khách vãng lai21:29:00
22Khách vãng lai21:28:57
23Nhữ Đình Vi21:28:40
24Khách vãng lai21:28:32
25Nguyễn Thị Thư21:28:27
26Phan Thùy Chi21:25:36
27Khách vãng lai21:25:27
28Hoàng Đức Thiện21:23:49
29Khách vãng lai21:22:59
30Khách vãng lai21:22:20
31Khách vãng lai21:19:58
32Phan Thùy Chi21:19:35
33Phan Thùy Chi21:15:20
34Vũ Văn Quảng21:14:21
35Vũ Văn Quảng21:13:55
36Khách vãng lai21:12:29
37Khách vãng lai21:12:11
38Khách vãng lai21:11:35
39Phạm Hoàng Anh21:10:18
40Nguyễn Tiến Dũng21:08:32
41Nguyễn Tiến Dũng21:06:31
42Vũ Thị Quy21:05:56
43Vũ Thị Lan B21:05:54
44Nguyễn Tiến Dũng21:05:32
45Khách vãng lai21:05:20
46Chu Thị Hương Duyên21:04:11
47Phạm Hoàng Anh21:03:48
48Khách vãng lai21:03:37
49Khách vãng lai21:01:53
50Vũ Ngọc Linh21:01:19
51Khách vãng lai21:00:52
52Khách vãng lai21:00:38
53Khách vãng lai21:00:37
54Vũ Ngọc Linh21:00:33
55Phạm Hoàng Anh20:59:41
56Khách vãng lai20:58:22
57Khách vãng lai20:58:17
58Phạm Hoàng Anh20:58:00
59Vũ Thị Lan Quyên20:57:29
60Vũ Thị Quy20:55:15
61Vũ Thị Lan B20:54:28
62Khách vãng lai20:53:23
63Khách vãng lai20:51:23
64Nhữ Đình Vi20:51:18
65Nhữ Đình Vi20:50:16
66Khách vãng lai20:48:37
67Khách vãng lai20:47:34
68Khách vãng lai20:47:29
69Phạm Văn Hiệp20:46:53
70Vũ Thị Lan Quyên20:45:20
71Nhữ Đình Vi20:44:55
72Khách vãng lai20:44:00
73Nhữ Đình Vi20:43:52
74Khách vãng lai20:43:48
75Khách vãng lai20:42:59
76Phan Thùy Chi20:42:56
77Vũ Ngọc Linh20:42:53
78Khách vãng lai20:42:15
79Khách vãng lai20:42:15
80Khách vãng lai20:42:01
81Khách vãng lai20:41:59
82Đỗ Thị Diễm Quỳnh20:41:01
83Đỗ Thị Diễm Quỳnh20:40:21
84Khách vãng lai20:40:09
85Phan Thùy Chi20:39:42
86Khách vãng lai20:39:37
87Khách vãng lai20:39:21
88Vũ Ngọc Linh20:39:00
89Phan Thùy Chi20:38:52
90Khách vãng lai20:38:52
91Vũ Ngọc Linh20:38:34
92Khách vãng lai20:38:19
93Khách vãng lai20:38:15
94Khách vãng lai20:37:55
95Nhữ Đình Vi20:37:32
96Khách vãng lai20:37:12
97Khách vãng lai20:36:01
98Vũ Văn Quảng20:35:48
99Khách vãng lai20:35:45
100Vũ Văn Quảng20:35:07
101Khách vãng lai20:34:17
102Khách vãng lai20:34:09
103Khách vãng lai20:32:50
104Khách vãng lai20:32:50
105Đoàn Thị Minh Thư20:31:35
106Khách vãng lai20:29:47
107Khách vãng lai20:29:20
108Khách vãng lai20:29:12
109Phan Thùy Chi20:29:09
110Vũ Đức Chính20:29:03
111Khách vãng lai20:28:13
112Phạm Thị Khánh Ly20:28:10
113Khách vãng lai20:28:09
114Khách vãng lai20:27:55
115Khách vãng lai20:27:55
116Khách vãng lai20:27:51
117Khách vãng lai20:27:50
118Khách vãng lai20:26:49
119Khách vãng lai20:26:39
120Khách vãng lai20:26:03
121Khách vãng lai20:25:50
122Khách vãng lai20:24:16
123Khách vãng lai20:24:05
124Phạm Trung Kiên20:24:03
125Khách vãng lai20:23:15
126Khách vãng lai20:23:03
127Khách vãng lai20:22:22
128Khách vãng lai20:21:41
129Khách vãng lai20:21:07
130Khách vãng lai20:21:03
131Lê Văn Dương20:20:57
132Khách vãng lai20:20:48
133Khách vãng lai20:20:42
134Khách vãng lai20:20:39
135Khách vãng lai20:20:35
136Phạm Vũ Ngọc Linh20:20:23
137Phạm Vũ Ngọc Linh20:20:23
138Khách vãng lai20:20:21
139Phạm Vũ Ngọc Linh20:20:21
140Khách vãng lai20:20:20
141Khách vãng lai20:20:12
142Khách vãng lai20:20:12
143Khách vãng lai20:20:12
144Khách vãng lai20:20:12
145Khách vãng lai20:20:12
146Phạm Vũ Ngọc Linh20:20:12
147Khách vãng lai20:20:12
148Khách vãng lai20:20:11
149Khách vãng lai20:20:11
150Khách vãng lai20:17:30
151Bùi Tất Huy20:16:03
152Vũ Như Dũng20:15:48
153Khách vãng lai20:15:34
154Khách vãng lai20:15:01
155Khách vãng lai20:14:52
156Khách vãng lai20:14:24
157Khách vãng lai20:13:58
158Khách vãng lai20:13:12
159Khách vãng lai20:13:10
160Khách vãng lai20:13:03
161Khách vãng lai20:12:44
162Khách vãng lai20:12:37
163Khách vãng lai20:12:36
164Khách vãng lai20:11:49
165Khách vãng lai20:11:38
166Vũ Ngọc Linh20:11:18
167Khách vãng lai20:11:18
168Khách vãng lai20:10:51
169Phạm Tố Như20:10:28
170Khách vãng lai20:10:19
171Khách vãng lai20:10:08
172Lê Văn Dương20:10:03
173Khách vãng lai20:09:48
174Khách vãng lai20:09:44
175Khách vãng lai20:09:35
176Khách vãng lai20:09:33
177Khách vãng lai20:09:27
178Vũ Văn Quảng20:08:46
179Khách vãng lai20:08:08
180Khách vãng lai20:07:59
181Vũ Văn Quảng20:06:51
182Vũ Văn Quảng20:06:49
183Khách vãng lai20:06:41
184Khách vãng lai20:06:41
185Khách vãng lai20:06:38
186Khách vãng lai20:06:37
187Khách vãng lai20:06:37
188Khách vãng lai20:06:37
189Khách vãng lai20:06:37
190Khách vãng lai20:06:37
191Khách vãng lai20:04:28
192Khách vãng lai20:04:28
193Khách vãng lai20:04:28
194Khách vãng lai20:04:28
195Khách vãng lai20:04:28
196Khách vãng lai20:04:28
197Khách vãng lai20:04:28
198Khách vãng lai20:04:28
199Phạm Tố Như20:04:28
200Khách vãng lai20:04:28
201Khách vãng lai20:04:28
202Khách vãng lai19:59:08
203Khách vãng lai19:52:49
204Khách vãng lai19:52:18
205Khách vãng lai19:51:30
206Khách vãng lai19:51:30
207Khách vãng lai19:47:15
208Khách vãng lai19:47:05
209Khách vãng lai19:47:03
210Khách vãng lai19:45:32
211Khách vãng lai19:45:17
212Khách vãng lai19:44:55
213Khách vãng lai19:43:11
214Khách vãng lai19:43:05
215Khách vãng lai19:42:54
216Khách vãng lai19:41:56
217Khách vãng lai19:41:54
218Khách vãng lai19:41:52
219Khách vãng lai19:41:24
220Khách vãng lai19:41:08
221Khách vãng lai19:41:08
222Khách vãng lai19:39:48
223Khách vãng lai19:39:46
224Khách vãng lai19:35:09
225Khách vãng lai19:32:46
226Khách vãng lai19:31:13
227Nguyễn Thị Chi19:31:10
228Khách vãng lai19:31:06
229Khách vãng lai19:30:28
230Khách vãng lai19:27:44
231Khách vãng lai19:23:50
232Khách vãng lai19:22:59
233Phạm Văn Hiệp19:22:43
234Phạm Văn Hiệp19:22:39
235Khách vãng lai19:22:02
236Khách vãng lai19:21:27
237Khách vãng lai19:21:24
238Khách vãng lai19:21:11
239Khách vãng lai19:20:01
240Khách vãng lai19:18:48
241Khách vãng lai19:12:49
242Khách vãng lai19:10:43
243Khách vãng lai19:10:15
244Khách vãng lai19:07:42
245Khách vãng lai18:59:36
246Khách vãng lai18:57:56
247Khách vãng lai18:56:19
248Khách vãng lai18:53:03
249Khách vãng lai18:51:46
250Khách vãng lai18:50:25
251Khách vãng lai18:50:21
252Khách vãng lai18:48:02
253Khách vãng lai18:45:49
254Khách vãng lai18:44:36
255Khách vãng lai18:44:24
256Khách vãng lai18:43:38
257Khách vãng lai18:40:23
258Khách vãng lai18:37:48
259Khách vãng lai18:37:21
260Khách vãng lai18:35:49
261Khách vãng lai18:31:02
262Khách vãng lai18:30:18
263Khách vãng lai18:20:14
264Khách vãng lai18:14:53
265Khách vãng lai18:11:35
266Khách vãng lai18:10:40
267Khách vãng lai18:09:19
268Khách vãng lai18:06:18
269Khách vãng lai18:04:36
270Khách vãng lai18:02:59
271Khách vãng lai17:58:33
272Khách vãng lai17:56:59
273Khách vãng lai17:50:45
274Vũ Ngọc Linh17:47:36
275Vũ Ngọc Linh17:47:26
276Phạm Thị Hương Lý17:46:57
277Vũ Ngọc Linh17:46:40
278Vũ Ngọc Linh17:45:11
279Vũ Ngọc Linh17:43:11
280Khách vãng lai17:42:53
281Khách vãng lai17:42:43
282Vũ Ngọc Linh17:40:38
283Khách vãng lai17:40:27
284Khách vãng lai17:40:16
285Vũ Thị Quy17:13:03
286Vũ Thị Quy17:11:55
287Vũ Thị Quy17:11:03
288Vũ Thị Quy17:10:51
289Khách vãng lai17:10:09
290Khách vãng lai17:10:04
291Khách vãng lai17:09:58
292Vũ Ngọc Linh16:55:04
293Vũ Ngọc Linh16:54:05
294Khách vãng lai16:53:56
295Khách vãng lai16:53:51
296Khách vãng lai16:40:14
297Khách vãng lai16:40:11
298Khách vãng lai16:10:27
299Khách vãng lai16:10:26
300Khách vãng lai16:10:25
301Nguyễn Văn Cường16:04:23
302Nguyễn Văn Cường16:03:49
303Khách vãng lai16:00:37
304Khách vãng lai15:58:14
305Vũ Ngọc Linh15:58:02
306Vũ Ngọc Linh15:56:05
307Khách vãng lai15:53:33
308Khách vãng lai15:42:53
309Khách vãng lai15:31:49
310Khách vãng lai15:27:33
311Khách vãng lai14:48:47
312Khách vãng lai14:48:46
313Vũ Thị Quy13:04:03
314Vũ Thị Quy13:02:42
315Vũ Thị Quy13:00:48
316Vũ Thị Quy13:00:46
317Vũ Thị Quy12:50:29
318Vũ Thị Quy12:48:51
319Vũ Thị Quy12:48:49
320Khách vãng lai12:44:27
321Vũ Thị Quy12:42:11
322Khách vãng lai12:41:48
323Vũ Thị Quy12:41:40
324Khách vãng lai11:13:00
325Khách vãng lai11:12:39
326Khách vãng lai11:12:30
327Khách vãng lai11:11:31
328Vũ Đình Hạnh11:09:44
329Khách vãng lai11:08:03
330Khách vãng lai11:04:40
331Khách vãng lai10:39:32
332Khách vãng lai08:49:17
333Khách vãng lai08:48:05
334Vũ Thị Quy07:33:59
335Vũ Thị Quy07:32:51
336Vũ Thị Quy07:27:30
337Khách vãng lai02:33:12
338Vũ Thị Quy00:53:14
339Vũ Thị Quy00:49:49
340Vũ Thị Quy00:48:11
341Vũ Thị Quy00:46:26
342Vũ Thị Quy00:43:30
343Vũ Thị Quy00:41:31
344Vũ Thị Quy00:41:03
345Vũ Thị Quy00:39:55
346Vũ Thị Quy00:37:25
347Vũ Thị Quy00:23:50
348Vũ Thị Quy00:22:45
349Vũ Thị Quy00:21:35
350Vũ Thị Quy00:20:21
351Vũ Thị Quy00:19:39
352Vũ Thị Quy00:11:03
353Vũ Thị Quy00:09:40
354Vũ Thị Quy00:09:06
355Vũ Thị Quy00:06:01
20 2 2020